Przyjęliśmy program poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w Częstochowie, który pozwoli się ubiegać się o kolejne dotacje na zadania inwestycyjne ROD.

Zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) na obszarze gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków korzystania z ROD lub zwiększy ich dostępność dla społeczności lokalnej.

fot. UM Częstochowy

 

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12108&fbclid=IwAR1ZGxGsN9Zq4HdbSuBvYNDn6taxw7f8CsFFkLSv4HZ29X6POp7-gOUaGUA