Budowa ulicy św. Brata Alberta

Zgodnie z zapewnieniami, które składałem na zebraniach Rady Dzielnicy Północ, Miasto Częstochowa przystępuje do prac polegających na odwodnieniu dzielnicy Północ. Ta inwestycja doprowadzi do wybudowania ul. Św. Brata Alberta. W jego ramach ulica św. Brata Alberta zyska nową jezdnię, chodniki oraz na całej długości dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości dwóch metrów. Ulica Lawendowa i Hiacyntowa będą miały nowe, utwardzone jezdnie asfaltowe i jednostronny chodnik dwumetrowy.