Jednym z najważniejszych osiągnięć Rady Dzielnicy obecnej kadencji było przyjęcie uchwały przez Radę Miasta o rozpoczęciu prac na Studium Zagospodarowania […]